Konkurs za dodelu “Nagrade Veselina Lučića”

Raspisuje se Konkurs za dodelu “Nagrade Veselina Lučića” za 2014. godinu za najbolje naučno, odnosno stručno ostvarenje nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu, objavljeno u 2013. godini.Detalje o konkursu možete pogledati ovde.