Konkurs japanske Fondacije ITO za školsku 2014/15. godinu

Japanska Fondacije ITO objavila je konkurs za jednu stipendiju za školsku 2014/2015.godinu (master studije), koju je Univerzitet u Beogradu dobio za svoje studente. Osnovni uslovi za odobravanje stipendije su sledeći:

  1. Kandidat mora biti nominovan od strane Univerziteta u Beogradu;
  2. Kandidat mora biti državljanin Republike Srbije (što dokazuje Uverenjem o državljanstvu) koji namerava da na nastavu na odgovarajućoj instituciju u Japanu kao student ili istraživač na poslediplomskom nivou započne od jeseni 2014. godine. Oblast istraživanja nije ograničena;
  3. Kandidat mora imati visok uspeh na studijama i visoke lične kvalitete, a takođe i potrebu za finansijskom pomoći;
  4. Kandidat mora po dolasku u Japan kao primalac stipendije ITO fondacije prisustvovati orijentacionom sastanku;

Bilo bi poželjno da kandidat u određenom stepenu (‘’to some degree’’) govori i čita japanski, ali to nije obavezno.

Napominjemo da će sa kandidatima koji uđu u uži izbor biti organizovan razgovor, kako bi kandidati mogli dobiti nominaciju Univerziteta u Beogradu.

Prijavni formular kao i detaljne informacije o samoj stipendiji i ostaloj neophodnoj dokumentaciji možete naći u prilogu.

Podsećamo da je krajnji rok za dostavljanje kompletne konkursne dokumentacije 20. septembar 2013. godine. Dokumentaciju, uz odgovarajuće propratno pismo u kome su navedeni kontakt podaci kandidata, dostaviti na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, 11000 Beograd. S obzirom na to da se sva dokumentacija šalje u Japan, neophodno je da ona bude prevedena na engleski od strane sudskog tumača. Ukoliko ste zainteresovani, možete preuzeti vodič i obrazac za prijavu.