Odbrana doktorske disertacije magistra farmacije Jelene Mudrić

Poštovani,

     Obaveštavam naučnu i stručnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije magistra farmacije Jelene Mudrić, pod nazivom:

„Razvoj čvrstih farmaceutskih oblika na bazi gastroretentivnih flotirajućih nosača sa inkapsuliranim ekstraktom korena lincure (Gentiana lutea L., Gentianaceae

Javna odbrana je zakazana za ponedelјak 27.05.2024. godine, u 12,00 časova u Svečanoj sali Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450,

pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr sc. Svetlana Ibrić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Dr sc. Ljilјana Đekić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Dr sc. Bojana Vidović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  4. Dr sc. Teodora Janković, naučni savetnik, Institut za proučavanje lekovitog bilјa „Dr Josif Pančić“
  5. Dr sc. Nada Ćujić Nikolić, viši naučni saradnik, Institut za proučavanje lekovitog bilјa „Dr Josif Pančić

Mentori:

-          dr sc. Jelena Đuriš, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

-          dr sc. Katarina Šavikin, naučni savetnik, Institut za proučavanje lekovitog bilјa „Dr Josif Pančić“

S poštovanjem