Odbrana doktorske disertacije (prim. mr farm. Saška Đekić)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije prim. mr farm. Saške Đekić, specijaliste medicinske biohemije, pod nazivom:

„Značaj određivanja autoantitela IgG klase na oksidovani LDL, LDL i HDL subfrakcija i paraoksonaze 1 kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta i stabilnom anginom pektoris“

Javna odbrana je zakazana za petak 12.4.2024. godine, u 12 časova u Svečanoj sali Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  • dr Jelena Kotur-Stevuljević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  • dr Jelena Vekić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  • dr Jerka Dumić, redovni profesor, Sveučilište Zagreb - Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Mentori:

  • dr Nataša Bogavac-Stanojević, redovni profesor Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta
  • dr Aleksandar N. Nešković, redovni profesor Univerziteta u Beogradu - Medicinskog fakulteta
  • dr Marija Zdravković, docent Univerziteta u Beogradu - Medicinskog fakulteta