Pristupno predavanja kandidata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast „medicinska biohemija“

Obaveštavamo sve zainteresovane da će se pristupno predavanje kandidata po raspisanom konkursu za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast „Medicinska biohemija“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održati u Svečanoj sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ul. Vojvode Stepe 450, dana 24.04.2024. godine početkom u 10.00 časova.

Tema pristupnog predavanja je: „Enzimi – struktura, klasifikacija i kinetika enzimskih reakcija“ .

Prijavljeni kandidat u svojstvu predavača je:

  1. Dr Milica Miljković Trailović, koja će svoje izlaganje početi u 10.00 časova. 

pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr. Jelena Vekić, redovni profesor,  Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr Jelena Kotur Stevuljević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Doc. dr Dušan Paripović, docent,  Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet

 

Pristupno predavanje je javno.