Odbrana doktorske disertacije Milice S. Gajić Bojić

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije mag. farm. Milice S. Gajić Bojić, pod nazivom:

„Vaskularna aktivnost pozitivnih alosternih modulatora GABAA receptora kod pacova“

Javna odbrana je zakazana za ponedeljak 5.2.2024. godine, u 13 časova u svečanoj sali Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  • Dr Ranko Škrbić, redovni profesor, Univerzitet u Banjaluci– Medicinski fakultet (predsednik Komisije)
  • Dr Bojan Marković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Dr Anja Santrač, naučni saradnik, Syneos Health, Beograd

Mentor:

  • Dr Miroslav Savić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet