Odbrana doktorske disertacije mag. farm. Dejane Vidojević

Obaveštavamo da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidata magistra farmacije Dejane Vidojević pod nazivom: Značaj hormona hipotalamo-hipofizno-adrenalne osovine i gasnih analiza tokom stresa i oporavka od stresa u proceni težine koronarne bolesti i stratifikaciji rizika. 

Javna odbrana održaće se 21.12.2023. u 12,00 časova , u svečanoj sali Farmaceutskog fakulteta, pred komisijom u sledećem sastavu:

1. Dr Stanimir Stojiljković – redovni profesor  - Predsednik komisije, Univerzitet u Beogradu – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 

2. Dr Ratko Lasica, docent, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet, Katedra za internu medicine 

3. Dr Marin Jukić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Katedra za fiziologiju

Mentor:   Prof dr Dejana Popović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet