Odbrana doktorske disertacije mag. farm. Ivane Vasiljević

Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidatkinje magistra farmacije Ivane Vasiljević.

Javna odbrana je zakazana za utorak, 12.12.2023. godine u 15:30 sati u Amfiteatru 2 Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Naziv disertacije:

„Doprinos savremenih matematičkih pristupa mehanističkom razumevanju farmaceutsko-tehnoloških karakteristika višečestičnih sistema“ 

Članovi Komisije:

  1. dr sc. Jelena Đuriš, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, predsednik Komisije
  1. dr sc. Ivana Aleksić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. dr sc. Andreas Cimer, redovni profesor, Institut farmaceutskih nauka, Univerzitet u Gracu 

Mentor:    

dr sc. Jelena Parojčić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet