Odbrana doktorske disertacije mag. farm. Jelene Rupar

Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidatkinje magistra farmacije Jelene Rupar.

Javna odbrana je zakazana za četvrtak, 14.12.2023. godine u 14:30 u Svečanoj sali Farmaceutskog fakulteta.

Naziv disertacije:

„Sinteza, elektrohemijsko ispitivanje interakcija sa DNK i in vitro antitumorska aktivnost aminokiselinskih derivata akridina“ 

Komisija:

1. Dr sc. Jasmina Brborić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

2. Dr sc. Vladimir Dobričić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet, predsednik Komisije

3. Dr sc. Aleksandra Janošević Ležaić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu − Farmaceutski fakultet

4. Dr sc. Jelena Grahovac, viši naučni saradnik, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Mentori:    

Dr sc. Olivera Čudina, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

Dr sc. Mara Aleksić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet