Odbrana doktorske disertacije mag. farm. med. bioh. Aleksandra Vukašinović

Obaveštavam naučnu i stručnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije kandidatkinje mag. farm. med. bioh. ALEKSANDRE VUKAŠINOVIĆ, pod nazivom:

„Ispitivanje povezanosti redoks statusa i telomera – telomeraza sistema  kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda“.

Javna odbrana je zakazana za ponedeljak, 16.10.2023. godine u 12 časova u Svečanoj sali Univerziteta u Beogradu − Farmaceutskog fakulteta,

Komisija za ocenu i odbranu završene doktorske disertacije u sastavu:

  • Dr sc. Nataša Bogavac Stanojević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu–
  • Farmaceutski fakultet, predsednik komisije
  • Dr sc. Aleksandar Nešković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu–Medicinski fakultet
  • Dr sc. Barbara Ostanek, vanredni profesor, Univerzitet u Ljubljani – Farmaceutski Fakultet

Mentori:

  • Dr sc. Jelena Kotur-Stevuljević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu –Farmaceutski fakultet
  • Dr sc. Marija Zdravković, docent, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet