Odbrana doktorske disertacije mag. farm. Jovane Ajdarić

Poštovani, obaveštavam Vas da mag.farm. Jovana Ajdarić brani svoju doktorsku disertaciju u sredu, 04.10.2023. godine u 14,30 časova u Svečanoj sali Farmaceutskog fakulteta.

Naziv disertacije je 

„Primena veštačkih neuronskih mreža u optimizaciji procesa liofilizacije u proizvodnji esomeprazol praška za rastvor za injekcije/ infuzije“

Komisija u sastavu:

1. Dr sc. Danina Krajišnik, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet, predsednik Komisije

2. Dr sc. Sandra Cvijić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

3. Dr sc. Ljubiša Ignjatović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju

4. Aleksandra Catić Đorđević, vanredni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

mentori disertacije:

  1. prof dr Svetlana Ibrić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. prof dr Branka Ivković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet