Odbrana doktorske disertacije mag. farm. Ane Stajić

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije mag. farm. Ane Stajić, pod nazivom:

 

Retenciono i jonizaciono ponašanje odabranih glikopeptidnih antibiotika za njihovu analitičku i bioanalitičku studiju savremenom UPLC/MS/MS metodom sa hemometrijskim pristupom

 

Javna odbrana je zakazana za ponedeljak  25.09.2023. godine, u 13.00 časova amfiteatru A3  Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u BeograduVojvode Stepe 450, 11000 Beograd pred Komisijom u sastavu:

 

1.      Dr Anđelija Malenović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

2.      Dr Biljana Otaševićvanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

3.      Dr Ana Protićvanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

4.      Dr Dejan Pilčević, docent, Univerzitet odbrane  u Beogradu – Medicinski fakultet

 

Mentor:

DMira Zečević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet