Odbrana doktorske disertacije mag. farm. Nemanje Đokovića

Obaveštavam naučnu i stručnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije mag. farm. Nemanje Đokovića, pod nazivom:

„Simulacije molekulske dinamike, dizajn, sinteza i in vitro ispitivanje inhibitora epigenetskih proteina kao potencijalnih antineoplastika“

Javna odbrana je zakazana za ponedeljak 25. 9. 2023. godine, u 10 časova u Amfiteatru A4 Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450,

pred Komisijom u sastavu:

1. Dr Slavica Oljačić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet (Predsednik Komisije)

2. Dr Miloš Petković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

3. Dr Tatjana Srdić-Rajić – naučni savetnik, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Mentor:

Dr Katarina Nikolić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet