Odbrana doktorske disertacije kandidata mag. farm. Milana D. Ilića

Odbrana doktorske disertacije kandidata mag. farm. Milana D. Ilića, pod nazivom:  

 

,,Uporedna analiza hemijskog sastava, antimikrobne, antioksidantne i citotoksične aktivnosti biljnih vrsta roda Geranium L. iz jugoistočne Srbije 

 

zakazana je za ponedeljak 25.09.2023. god. u 17 časova u amfiteatru A2 Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u BeograduVojvode Stepe 450, 11000 Beograd pred Komisijom u sastavu:  

  1. Dr sc. Nada Kovačević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, predsednik Komisije 
  2. Dr sc. Marina Milenković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet  
  3. Dr sc. Mirjana Marčetić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet  
  4. Dr sc. Bojan Zlatković, redovni profesor, Univerzitet u Nišu - Prirodno matematički fakultet 
  5.     Dr sc. Stevan Samardžić, naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet 

 

Mentor:  

Dr sc. Milica Drobac, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet