Odbrana doktorske disertacije mag. farm. Vedrane Đurić

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije mag. farm. Vedrane Đurić, pod nazivom:

„Uticaj hiperaktivnosti osovine hipotalamus-hipofiza-nadbubrežna žlezda i oksidativnog stresa na učenje i pamćenje: modulatorna uloga suplementacije magnezijumom“

Javna odbrana je zakazana za petak 14.07. 2023, u 12 časova u amfiteatru A2 Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Vojvode Stepe 450, 11000 Beograd, pred Komisijom u sastavu:

  • Dr sc. Dušanka Stanić, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet (predsednik Komisije)
  • Dr sc. Jelena Petrović, naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Dr sc. Bojana Pejušković, docent, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet
  • Dr sc. Ana Starčević, docent, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet

Mentor: Dr sc. Vesna Pešić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet