Gostovanje izložbe Tanka linija između leka i otrova u Vršcu

Gostovanje izložbe "Tanka linija - između leka i otrova" u Vršcu
Izložba „Tanka linija – između leka i otrova“, realizovana u saradnji Muzeja nauke i tehnike i Muzeja za istoriju farmacije Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, svečano će biti otvorena u Gradskom muzeju u Vršcu, u petak, 7. jula 2023. godine, u 18 časova.
Autori izložbe su Ivan Stanić, viši kustos Muzeja nauke i tehnike, Jelena Manojlović, kustos Muzeja za istoriju farmacije Farmaceutskog fakulteta i Svetlana Mitrović, kustos Etnografskog muzeja u Beogradu.
Ideja autora bila je da izložbom kontekstualizuju deo dinamične granice između leka i otrova kao i da ukažu na značaj saznanja, prenošenja iskustva i savremenih naučnih dostignuća.

Fenomen granice između leka i otrova sagledavan je kroz prizmu istorije nauke i nasleđa: farmacije, medicine, etnologije, biologije, arheologije, pravne regulative, medija, kao i u širem društveno-istorijsko-prirodnjačkom kontekstu, sa teritorijalnim fokusom na područje Srbije.Na izložbi su prikazani istorijska perspektiva i pojedinačni fenomeni tanke linije koja je delila život i smrt tokom razvoja lјudske civilizacije. Mnoge tanke linije danas su utvrđene zahvalјujući saznanju kroz praksu, ali prvenstveno zahvaljujući razvoju nauke.

Autori ovom izložbom žele da podstaknu na razmišlјanje o fenomenu tanke linije između leka i otrova. Ova linija je često skliska, nekada nevidlјiva i kroz istoriju vrlo dinamična. Zahtevala je saradnju sa stručnjacima iz najrazličitijih oblasti nauke i kulture. Priča o odnosu čoveka prema leku i otrovu i njihovoj upotrebi jeste priča o ljudskoj civilizaciji, o našem odnosu prema prirodi i nauci i o međusobnoj komunikaciji - uzbudlјiva, kontroverzna, još uvek sa neizvesnim krajem.

INa izložbi su zastuplejni eksponati iz zbirki Muzeja nauke i tehnike, Muzeja za istoriju farmacije, Narodnog muzeja Požarevac, Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Hemijskog fakuleta Univerziteta u Beogradu, Gradskog muzeja u Vršcu i privatnih zbirki.

Izložba će biti otvorena do 17. avgusta 2023. godine.