Pristupno predavanje na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast ,,Farmakokinetika i klinička farmacija"

Obaveštavamo sve zainteresovane da će se pristupno predavanje kandidata po raspisanom konkursu za izbor u zvanje dva docenta za užu naučnu oblast „Farmakokinetika i klinička farmacija“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održati u Svečanoj sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ul. Vojvode Stepe 450, dana 29.06.2023. godine početkom u 13.00 časova.

Teme pristupnog predavanja su: „Klinički značaj farmakokinetičkih i farmakodinamskih interakcija u populaciji pacijenata sa kardiovaskularnim bolestima“ (kandidata Milene Kovačević) i „Interakcije i neželjene reakcije imunosupresivne terapije“ (kandidata Milice Ćulafić).

Prijavljeni kandidati u svojstvu predavača su:

1. Dr Milena Kovačević, koja će svoje izlaganje početi u 13.00 časova.

2. Dr Milica Ćulafić, koja će svoje izlaganje početi u 13.30 časova

pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr. Branislava Miljković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet

2. Prof. dr Sandra Vezmar Kovačević, redovni profesor , Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

3. Prof. dr Sonja Vučković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet

Pristupno predavanje je javno.

U Beogradu 19.06.2023. godine

Iz Odseka za pravne i opšte poslove

Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu