Pristupno predavanje na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast ,,Farmaceutska fiziologija"

Obaveštavamo sve zainteresovane da će se pristupno predavanje kandidata po raspisanom konkursu za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast „Farmaceutska fiziologija“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održati u Svečanoj sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ul. Vojvode Stepe 450, dana 08.05.2023. godine početkom u 12.00 časova.

Tema pristupnog predavanja je: „Sinaptička transmisija“.

Prijavljeni kandidat u svojstvu predavača je:

  1. Dr Jelena Petrović, koji će svoje izlaganje početi u 12.00 časova.

pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr. Vesna Pešić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Dr. Dušanka Stanić, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Dr. Sanja Mazić, redovni profesor,  Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet

 

Pristupno predavanje je javno.

U Beogradu 27.04.2023. godine

 

Iz Odseka za pravne i opšte poslove

Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu