Pristupno predavanje na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast ,,Farmakologija"

Obaveštavamo sve zainteresovane da će se pristupno predavanje kandidata po raspisanom konkursu za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast „Farmakologija“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održati u Svečanoj sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ul. Vojvode Stepe 450, dana 20.04.2023. godine početkom u 10.30 časova.

Tema pristupnog predavanja je: „Farmakologija antimigrenika i (farmako)terapija migrene“.

Prijavljeni kandidat u svojstvu predavača je:

  1. Dr Uroš Pecikoza, koji će svoje izlaganje početi u 10.30 časova.

pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Maja Tomić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr. sc. Radica Stepanović - Petrović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Prof. dr. sc. Sonja Vučković, redovni profesor,  Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet

Pristupno predavanje je javno.

U Beogradu 06.04.2023. godine

 

Iz Odseka za pravne i opšte poslove

Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu