Izložba Tanka linija u Narodnom muzeju u Zrenjaninu

Narodni muzej Zrenjanin predstavlja izložbu „Tanka linija – Između leka i otrova“ koju je realizovao Muzej nauke i tehnike u saradnji sa Muzejem za istoriju farmacije Farmaceutskog fakulteta u Beogradu.

Izložbu su osmislili kustosi: Ivan Stanić iz Muzeja nauke i tehnike, Jelena Manojlović iz Muzeja za istoriju farmacije Farmaceutskog fakulteta u Beogradu i Svetlana Mitrović iz Etnografskog muzeja u Beogradu, sa idejom da se kontekstualizuje deo dinamične granice između leka i otrova kao i da se ukaže na važnost saznanja, prenošenja iskustva i savremenih naučnih dostignuća. Fenomen granice između leka i otrova sagledavan je kroz prizmu istorije nauke i nasleđa: farmacije, medicine, etnologije, biologije, arheologije, pravne regulative, medija, kao i u širem društveno-istorijsko-prirodnjačkom kontekstu, sa teritorijalnim fokusom na područje Srbije.

Na izložbi je prikazana istorijska perspektiva i pojedinačni fenomeni tanke linije koja je delila život i smrt tokom razvoja ljudske civilizacije. Mnoge tanke linije su danas utvrđene zahvaljujući saznanju kroz praksu, ali prvenstveno razvoju nauke.

Autori ovom izložbom žele da podstaknu na razmišljanje o fenomenu tanke linije između leka i otrova. Ova linija je često skliska, nekada nevidljiva i kroz istoriju vrlo dinamična. Zahtevala je saradnju sa stručnjacima iz najrazličitijih oblasti nauke i kulture. Priča o odnosu čoveka prema leku i otrovu i njihovoj upotrebi jeste priča o našoj civilizaciji, o našem odnosu prema prirodi i nauci i o međusobnoj komunikaciji, uzbudljiva, kontroverzna, sa još neizvesnim krajem.

Izloženi eksponati su iz zbirki Muzeja nauke i tehnike, Muzeja za istoriju farmacije, Narodnog muzeja Požarevac, Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Hemijskog fakuleta Univerziteta u Beogradu, Narodnog muzeja Zrenjanin i privatnih zbirki.

Tokom tokom trajanja izložbe biće organizovan prateći program: predavanja i projekcija dokumentarnog filma o najpoznatijoj trovačici iz Srbije - baba Anujki.