Odbrana doktorske disertacije mag. farm. Jelisavete Ignjatović

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije mag. farm. Jelisavete Ignjatović, pod nazivom:

„Razvoj formulacije i in vitro in silico karakterizacija praškova za inhalaciju sa modifikovanim oslobađanjem lekovitih supstanci različitih biofarmaceutskih svojstava“.

Javna odbrana je zakazana za ponedeljak 27.03.2023. godine, u 12,30 časova u amfiteatru A3 Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Vojvode Stepe 450, 11000 Beograd pred Komisijom u sastavu:

1. Dr sc. Svetlana Ibrić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet (predsednik Komisije)

2. Dr sc. Nenad Filipović, redovni profesor, Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet inženjerskih nauka

3. Dr sc. Vladimir Dobričić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

Mentori:

Dr sc. Sandra Cvijić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet

Dr sc. Jelena Đuriš, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet