Odbrana doktorske disertacije mag. farm. Marije Đuranović

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije mag. farm. Marije Đuranović, pod nazivom:

„Razvoj formulacija i postupka 3D štampe tableta sa ciljanim profilima oslobađanja paracetamola izrađenih tehnikom deponovanja istopljenog filamenta“.

Javna odbrana je zakazana za petak 03.03.2023. godine, u 10 časova u Svečanoj sali Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Vojvode Stepe 450, 11000 Beograd

pred Komisijom u sastavu:

1. Dr sc. Svetlana Ibrić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet (predsednik Komisije)

2. Dr sc. Jelena Parojčić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski

fakultet

3. Dr sc. Branka Grujić, naučni saradnik, Galenika a.d.

Mentor:

Dr sc. Sandra Cvijić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet