Odbrana doktorske disertacije mag. farm. Marijana Madžarević

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat mag.farm. Marijana Madžarević braniti doktorsku disertaciju po nazivom :

,,3D štampanje tableta postupcima fotopolimerizacije i selektivnog laserskog sinterovanja: razvoj i optimizacija procesa"

Javna odbrana je zakazana za ponedeljak 23.01.2023. godine u 12,00 časova u Svečanoj sali Univerziteta u Beogradu – Farmaceutskog fakulteta pred komisijom:

1. Prof dr Jelena Parojčić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet

2. Prof dr Jelena Đuriš, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet

3. Prof dr Nenad Filipović, redovni profesor, Univerzitet u Kragujevcu - Fakultet tehničkih nauka

Mentor: Prof dr. Svetlana Ibrić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet