Odbrana doktorske disertacije (Sofija Beloica)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije dipl. farmaceuta Sofije Beloica pod nazivom:

„Mehanističko modelovanje i mogućnost predviđanja brzine rastvaranja lekovite supstance iz tableta in vitro i in vivo“

Javna odbrana zakazana je za četvrtak, 22.12.2022. godine u 12 časova u Svečanoj sali Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr sc. Svetlana Ibrić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Dr sc. Sandra Cvijić, redovni profesor,  Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet 
  3. Dr sc. Biljana Gatarić,docent, Univerzitet u Banjoj Luci – Medicinski fakultet

Mentor: Dr sc. Jelena Parojčić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu– Farmaceutski fakultet.