Odbrana doktorske disertacije Samihe M. Obeid

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat Samihe M. Obeid braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

"Ispitivanje uticaja dizajna modela i parametara 3D štampe na brzinu rastvaranja lekovite supstance iz tableta dobijenih tehnikom deponovanja istopljenog filamenta"

Javna odbrana doktorske disertacije obaviće se u ponedeljak, 12.12.2022 godine u 12 časova u Svečanoj sali Univerziteta u Beogradu – Farmaceutskog fakulteta pred komisijom u sastavu:

1. prof dr Jelena Parojčić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
2. dr sc Đorđe Medarević, viši naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
3. dr sc Jovana Kovačević, naučni saradnik, Hemofarm a.d., Vršac

Mentor: prof dr Svetlana Ibrić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet