Odbrana doktorske disertacije Velibora Ilića

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat Velibor Ilić, master ekonomije, braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

„Istraživanje determinanti modela kolaborativne farmaceutske prakse u zdravstvenoj zaštiti starih osoba u Srbiji“. 

Javna odbrana je zakazana za petak, 16.12.2022. u 12.00, u Svečanoj sali Univerziteta u Beogradu – Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, Beograd, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr sc. Dušanka Krajnović, redovni profesor Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet, predsednik 
  2. Dr sc. Ivana Tadić, vanredni profesor Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet, član 
  3. Dr sc. Dragana Simin, vanredni profesor Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet, član 

Mentor doktorske disertacije: Dr sc. Valentine Marinković, redovni profesor