Odbrana doktorske disertacije Mirjane Timotijević

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat specijalista farmacije Mirjana Timotijević braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

Polimerni film-formirajući sistemi za dermalnu isporuku betametazondipropionata: definisanje kritičnih atributa kvaliteta primenom optimizovanih fizičkohemijskih, triboloških i biofarmaceutskih testova

Javna odbrana je zakazana za četvrtak, 15.12.2022. godine u 12:00 časova, u Svečanoj sali Univerziteta u Beogradu – Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, Beograd, pred Komisijom u sastavu:

1. Dr Snežana Savić, redovni profesor – predsednik Komisije, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet;

2. Dr Tanja Ilić, naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet;

3. Dr Nebojša Cekić, redovni profesor, Univerzitet u Nišu – Tehnološki fakultet u Leskovcu

Mentor doktorske disertacije je dr Ivana Pantelić, vanredni profesor Univerziteta u Beogradu – Farmaceutskog fakulteta.