Pristupno predavanje na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast ,,Socijalna farmacija i farmaceutska praksa" na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Obaveštavamo sve zainteresovane da će se pristupno predavanje kandidata po raspisanom konkursu za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast „Socijalna farmacija i farmaceutska praksa“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održati u Svečanoj sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ul. Vojvode Stepe 450, dana 30.11.2022. godine početkom u 12.00 časova.


Tema pristupnog predavanja je: “Medicinski otpad sa fokusom na upravljanju farmaceutskim otpadom“.

Prijavljeni kandidat u svojstvu predavača je:
1. Dr Andrijana Milošević Georgiev, koji će svoje izlaganje početi u 12.00 časova, pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Dušanka Krajnović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
2. Prof. dr. sc. Valentina Marinković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
3. Prof. dr. sc. Vesna Bjegović Mikanović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet

Pristupno predavanje je javno.

U Beogradu 18.11.2022. godine