Konferencija HYGIEIA

Međunarodna konferencija pod nazivom „HYGIEIA“ održaće se 24. i 25. novembra 2022. godine u Lisabonu, u hibridnoj formi (uživo i onlajn). Konferencija se organizuje u okviru Erasmus+ projekta HYGIEIA: Promoting health and well-being across the lifespan, u kome učestvuje Farmaceutski fakultet-Univerziteta u Beogradu. 

Radni jezik konferencije je engleski. Prisustvo konferenciji je besplatno, ali je neophodna prethodna registracija. Program konferencije i onlajn registracioni formular su dostupni na sledećem linku: https://ects.ulusofona.pt/noticias/hygieia-conference .