Pristupno predavanje na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Toksikologija

O B A V E Š T E Nj E


O ODRŽAVANjU PRISTUPNOG PREDAVANjA KANDIDATA PO RASPISANOM KONKURSU ZA IZBOR JEDNOG DOCENTA ZA UŽU NAUČNU OBLAST „TOKSIKOLOGIJA“ NA FARMACEUTSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADU

Obaveštavamo sve zainteresovane da će se pristupno predavanje kandidata po raspisanom konkursu za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast „Toksikologija“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održati u Svečanoj sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ul. Vojvode Stepe 450, dana 28.10.2022. godine početkom u 14.00 časova.

Tema pristupnog predavanja je: “Organofosforna jedinjenja – toksikološki značaj, mehanizmi toksičnosti i toksični efekti, osnovi terapije i analitika“.

Prijavljeni kandidat u svojstvu predavača je:

1. Dr sc. Evica Antonijević Miljaković, koji će svoje izlaganje početi u 14.00 časova.
pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr sc. Biljana Antonijević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
2. Prof. dr sc. Zorica Bulat, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
3. Prof. dr sc. Petar Bulat, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet

Pristupno predavanje je javno.

U Beogradu 19.10.2022. godine