Odbrana doktorske disertacije Filipa Milosavljevića

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije mag. farm. – med. biohem. Filip Milosavljević, pod nazivom:

„Meta-analiza podataka o razlikama u izloženosti psihijatrijskim lekovima između sporih i normalnih CYP2C19/CYP2D6 metabolizera“

Javna odbrana je zakazana za petak 21.10.2022. godine, u 15 časova u Amfiteatru A3 Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450,

pred Komisijom u sastavu:

Dr sc. Vesna Pešić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet, predsednik
Dr sc. Dušanka Stanić, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
Dr sc. Čedo Miljević, docent, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet
Dr sc. Ana Starčević, docent, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet
Dr sc. Zorana Pavlović, docent, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet

Mentor:

Dr Marin Jukić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet