Odbrana doktorske disertacije Miljana Savkovića

Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da su se stekli uslovi za odbranu doktorske disertacije diplomiranog farmaceuta – medicinskog biohemičara Miljana Savkovićapod naslovom:

"Značaj određivanja hepcidina-25 i odabranih genetskih varijanti u lečenju anemije kod pacijenata u terminalnoj bubrežnoj slabosti"

Kandidat će doktorsku disertaciju braniti 29.09.2022. godine na Farmaceutskom fakultetu,  u Amfiteatru 2 sa početkom u 11,00 časova, pred Komisijom u sastavu;

1. Dr sc. Sanja Simić-Ogrizović, redovni profesor, Univerzitet u Banjoj Luci – Medicinski fakultet

2. Dr sc. Aleksandra Topić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

3. Dr sc. Ivana Novaković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet

4. Dr sc. Svetlana Ignjatović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

5. Dr sc. Neda Milinković, docent, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet                  

Mentori:

Dr sc. Violeta Dopsaj, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet

Dr sc. Danica Ćujić, naučni saradnikUniverzitet u Beogradu – Institut za primenu nuklearne energije