Odbrana doktorske disertacije Janka Ignjatovića

Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije magistra farmacije Janka Ignjatovića pod naslovom:

„Istraživanje antimikrobne aktivnosti i hromatografskog ponašanja sastojaka endofitnih gljiva primenom hemometrijskih metoda“

Javna odbrana je zakazana za četvrtak, 29. septembar 2022. godine sa početkom u 14.30 časova u Svečanoj sali Univerziteta u Beogradu – Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:


1. Prof. dr Ana Protić, vanredni profesor, predsednik Komisije, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
2. Prof. dr Mira Zečević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
3. Prof. dr Brankica Filipić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
4. Prof. dr Borut Štrukelj, redovni profesor, Farmaceutsku fakultet Univerziteta u Ljubljani.


Mentor:

Prof. dr Biljana Otašević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet