Odbrana doktorske disertacije Marije Sarić Matutinović

Obaveštavamo Vas da su se stekli uslovi za odbranu doktorske disertacije asistenta magistra farmacije – medicinskog biohemičara Marije Sarić Matutinović pod naslovom „Klinička vrednost antitela na TSH receptore kod pacijenata sa Graves-ovom oftalmopatijom/orbitopatijom”.

 

Kandidat će doktorsku disertaciju braniti u sredu 28.09.2022. godine u Svečanoj sali na Farmaceutskom fakultetu, sa početkom u 11,00 časova, pred Komisijom za odbranu u sastavu:

 

1.                   Dr sc. Miloš Žarković – redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet

2.                   Dr sc. Aleksandra Topić – redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

3.                   Dr sc. Neda Milinković – docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

 

Mentori:

1.                   Dr sc. Svetlana Ignjatović – redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

2.                   Dr sc. Biljana Nedeljković Beleslin – redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet