Odbrana doktorske disertacije Dragane Javorac

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da su se ispunili uslovi za odbranu doktorske disertacije kandidata mag. farm. Dragane Javorac, pod nazivom: 

„Toksični efekti niskih doza olova na modelu subakutne izloženosti pacova“ .

Javna odbrana je zakazana za ponedeljak 26.09.2022. god. u 14 časova u Amfiteatru A2, Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr sc. Biljana Antonijević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet, predsednik;
  2. Dr sc. Petar Bulat, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu,  Medicinski fakultet;
  3. Dr sc. Aleksandra Buha Đorđević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet:

 

Mentor:

Dr sc. Zorica Bulat, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet