Odbrana doktorske disertacije Milene Anđelković

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da su se ispunili uslovi za odbranu doktorske disertacije kandidata mag. farm. - med.bioh. spec. Milene Anđelković pod nazivom:

"Uticaj kadmijuma i olova na homeostazu bioelemenata i parametre oksidativnog stresa kod obolelih od karcinoma dojke, prostate i testisa“

Javna odbrana je zakazana za sredu 28.9.2022. god. u 13h u Svečanoj sali Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr sc. Biljana Antonijević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet, predsednik
  2. Dr sc. Petar Bulat, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu,  Medicinski fakultet
  3. Dr sc. Danijela Đukić-Ćosić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet 
  4. Dr sc. Aleksandra Buha Đorđević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

 

Mentori:

  1. Dr sc. Zorica Bulat, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. Dr sc. Miodrag Aćimović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet
  3. Dr sc. Miroslav Granić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet