Odbrana doktorske disertacije (Milica Radan)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će magistar farmacije Milica Radan javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Određivanje strukture farmakofore, dizajn i in vitro ispitivanje liganada sa višestrukim dejstvom kao potencijalno efikasnijih terapeutika složenih neuroloških i mentalnih oboljenja“

Javna odbrana je zakazana za ponedeljak, 12.09.2022. godine u 12.00 časova u Sali za fiziku A002 Univerziteta u Beogradu-Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

1.Dr sc. Teodora Đikić-Stojšić, naučni saradnik, Laboratoire d’Innovation
Thérapeutique, UMR7200 CNRS-Université de Strasbourg, Strasburg, France
2. Prof. dr Katarina Vučićević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
3. Dr sc. Milan Senćanski, viši naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu – Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju
4. Doc. dr Milkica Crevar, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet (Predsednik Komisije)

Mentor: Prof. dr Katarina Nikolić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet