Circle U. Challenge

Obaveštavamo vas da je otvoren poziv za učešće na takmičenju pod nazivom “Circle U. Challenge”.

Poziv za učešće je otvoren za studente svih nivoa studija sa univerziteta članica evropske univerzitetske alijanse “Circle U.”, koju pored Univerziteta u Beogradu čini još osam prestižnih univerziteta iz Evrope: Univerzitet u Arhusu (Danska), Humboltov Univerzitet u Berlinu (Nemačka), Kings Koledž u Londonu (Velika Britanija), Katolički univerzitet u Luvenu (Belgija), Univerzitet u Oslu (Norveška), Univerzitet Paris Cité, Univerzitet u Beču (Austrija) i Univerzitet u Pizi (Italija).

“Circle U. Challenge” je razvijen kao koncept u kome, pored studenata, učestvuju i partneri poput gradova, regiona, univerzitetskih bolnica. Na ovaj način studentima se pruža prilika da sarađuju sa partnerima i akterima koji su izvan akademske zajednice i da razvijaju inovativna održiva rešenja.

Postoji šest izazova koje studenti mogu da rešavaju u interdisciplinarnim i internacionalnim timovima. Radni jezik programa je engleski jezik.

Sve informacije o takmičenju dostupne su na sajtu Univerziteta u Beogradu: https://bg.ac.rs/en/university/challenge.php