Pristupno predavanje na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Bilogija sa humanom genetikom

Obaveštavamo sve zainteresovane da će se pristupno predavanje kandidata po raspisanom konkursu za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast "Bilogija sa humanom genetikom" na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održati u Svečanoj sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ul. Vojvode Stepe 450, dana 07.09.2022. godine početkom u 09:30 časova.

Tema pristupnog predavanja je: “Numeričke aberacije hromozoma.

Prijavljeni kandidat u svojstvu predavača je:

  1. Dr Dijana Topalović, koja  će svoje izlaganje početi u 09:30 časova.  

pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Biljana Potparević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr. sc. Lada Živković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Prof. dr. sc. Ninoslav Đelić, redovni profesor,  Univerzitet u Beogradu – Fakultet veterinarske medicine

Pristupno predavanje je javno.