Odbrana doktorske disertacije dipl. farm. med. biohem. Sanje Lalić Ćosić

Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da su se stekli uslovi za odbranu doktorske disertacije diplomiranog farmaceuta – medicinskog biohemičara Sanje Lalić-Ćosić, pod naslovom:

"Ispitivanje značaja markera hiperkoagulabilnosti i globalnih hemostatskih testova u trudnoći komplikovanoj preeklampsijom"

Kandidat će doktorsku disertaciju braniti 06.09.2022. godine (utorak), u Amfiteatru 2 na Farmaceutskom fakultetu, sa početkom u 12,00 časova, pred Komisijom za odbranu u sastavu:

1. Dr sc. Mirjana Kovač, viši naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet

2. Dr sc. Aleksandra Antović, vanredni profesor, Karolinska Institut – Odsek za medicinu, Štokholm

3. Dr sc. Željko Miković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet

4. Dr sc. Dragomir Marisavljević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet

3. Dr sc. Neda Milinković, docent, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet

Mentor:

Dr sc. Violeta Dopsaj, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet