Odbrana doktorske disertacije (Vera Lukić)

Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da su se stekli uslovi za odbranu doktorske disertacije dr medicine specijaliste kliničke biohemije Vere Lukić, pod naslovom „Primena moving average procedura kao dodatnog alata za kontinuiranu kontrolu kvaliteta analitičkog rada u medicinskoj laboratoriji”.

Kandidat će doktorsku disertaciju braniti 21.07.2022. godine (četvrtak), u Amfiteatru 2 na Farmaceutskom fakultetu, sa početkom u 11,00 časova, pred Komisijom za odbranu u sastavu:

  • Dr sc. Aleksandra Topić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  • Dr sc. Violeta Dopsaj, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  • Dr sc. Sandra Šipetić-Grujičić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet

Mentor:
Dr sc. Svetlana Ignjatović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet