Odbrana doktorske disertacije (Branislava Radojević)

Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije dr medicine Branislave Radojević, pod nazivom:

„Korelacija odabranih genetičkih polimorfizama i komplikacija dugotrajne primene levodope kod osoba koje boluju od Parkinsonove bolesti“

Javna odbrana je zakazana za petak 15.7.2022. godine, u 13 časova u Svečanoj sali Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  • Dr sc. Ivan Jančić, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet (predsednik Komisije)
  • Dr sc. Marina Svetel, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet
  • Dr sc. Igor Petrović, docent, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet

Mentori:

Dr Miroslav Savić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

Dr Nataša Dragašević Mišković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet