Odbrana doktorske disertacije (Anja Santrač)

Obaveštavamo stručnu i naučnu javnost da su se stekli uslovi za javnu odbranu doktorske disertacije mastera biologije Anje Santrač, pod nazivom:

„Uticaj pozitivne modulacije GABAA receptora koji sadrže α5 podjedinicu na promene ponašanja miševa i pacova u modelima autističnih poremećaja“

Javna odbrana je zakazana za petak 15.7.2022. godine, u 16 časova u Amfiteatru A2 Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  • Dr Bojan Marković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet (predsednik Komisije)
  • Dr Ivan Jančić, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Dr Bojan Batinić, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Dr Maja Lozić, Research Fellow, Deanery of Biomedical Sciences, Centre for Discovery Brain Sciences, The University of Edinburgh

Mentor:

Dr Miroslav Savić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet