Simpozijum biomedicine na Farmaceutskom fakultetu 2022-06-29

Dobro došli na treći simpozijum biomedicine sa fokusom na bazične i primenjene neuronauke. Pored domaćih predavača, sesije će držati tri gostujuća predavača sa Karolinska Instituta u Švedskoj. Registracija je jednostavna i besplatna, a svi detalji dostupni su na poster-najavi.