Obaveštenje o pristupnom predavanju za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Farmakognozija

Obaveštavamo sve zainteresovane da će se pristupno predavanje kandidata po raspisanom konkursu za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast Farmakognozija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održati u biblioteci Katedre za farmakognoziju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ul. Vojvode Stepe 450, dana 16.06.2022. godine početkom u 12.30 časova.

Tema pristupnog predavanja je: “Alkaloidi ražene glavnice, Secale cornutum“.

Prijavljeni kandidat u svojstvu predavača je:

1. Dr. sc. Jelena Kukić - Marković, koja će svoje izlaganje početi u 12.30 časova.

pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Silvana Petrović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet

2. Prof. dr. sc. Milica Drobac, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

3. Prof. dr. sc. Petar Marin, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Biološki fakultet

Pristupno predavanje je javno.

U Beogradu 26.05.2022. godine