Obaveštenje o pristupnom predavanju za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Patofiziologija

Obaveštavamo sve zainteresovane da će se pristupno predavanje kandidata po raspisanom konkursu za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast Patofiziologija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održati u Svečanoj sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ul. Vojvode Stepe 450, dana 07.06.2022. godine početkom u 13.00 časova.

Tema pristupnog predavanja je: “Etiopatogeneza ateroskleroze“.

Prijavljeni kandidati u svojstvu predavača su:

1. Dr sc. Igor Petrušić, koji će svoje izlaganje početi u 13.00 časova.

2. Dr sc. Petar Popović, koji će svoje izlaganje početi u 14.00 časova.

pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Biljana Poptarević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet

2. Prof. dr. sc. Tatjana Radosavljević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet

3. Doc. dr. Jasmina Đuretić, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

Pristupno predavanje je javno.

U Beogradu 30.05.2022. godine