Odbrana doktorske disertacije mag. farm. Ines Nikolić

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat magistar farmacije Ines Nikolić braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

 

Spontanoemulgujuće nanoemulzije za primenu kurkumina na koži:

istraživanje uticaja međufaznih fenomena u koloidnom sistemu

na efikasnost isporuke i biološku aktivnost

 

Javna odbrana je zakazana za sredu, 11.5.2022. godine u 12:00 časova, u Svečanoj sali Univerziteta u Beogradu – Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450, Beograd, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr sc. Danina Krajišnik, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. Dr sc. Lada Živković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Dr sc. Ana Žugić, naučni saradnik, Institut za proučavanje lekovitog bilja Dr Josif Pančić
  4. Dr sc. Dominique Jasmin Lunter, redovni profesor, Eberhard-Karls Univerzitet, Tibingen (Nemačka)
  5. Dr sc. Vassiliki Papadimitriou, stariji istraživač, Institut za hemijsku biologiju Nacionalne helenske istraživačke fondacije, Atina (Grčka); gostujući profesor, Univerzitet Tesali, Larisa (Grčka)

Mentor doktorske disertacije je dr sc. Snežana Savić, redovni profesor Univerziteta u Beogradu – Farmaceutskog fakulteta