Pristupno predavanje na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Medicinska biohemija

Obaveštavamo sve zainteresovane da će se pristupno predavanje kandidata po raspisanom konkursu za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast Medicinska biohemija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održati u Svečanoj sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ul. Vojvode Stepe 450, dana 19.04.2022. godine početkom u 13 časova.

Tema pristupnog predavanja je: “Metabolizam ugljenih hidrata, lipida i proteina tokom ciklusa sitosti i gladovanja.

Prijavljeni kandidat u svojstvu predavača je:

  1. Dr. Sc .Jelena Munjas, koja  će svoje izlaganje početi u 13 časova.  

pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof.  dr. sc. Ana Ninć, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  2. Prof. dr. sc. Aleksandra Zeljković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Dr. sc. Dušan Paripović, docent, Univerzitet u Beogradu – Medicinski  fakultet

Pristupno predavanje je javno.