Pristupno predavanje na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Medicinska biohemija

Obaveštavamo sve zainteresovane da će se pristupno predavanje kandidata po raspisanom konkursu za izbor u zvanje jednog docenta za užu naučnu oblast Medicinska biohemija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održati u amfiteatru A3 Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ul. Vojvode Stepe 450, dana 05.04.2022. godine početkom u 12 časova.

Tema pristupnog predavanja je: “Biomarkeri akutnog koronarnog sindroma – klinički značaj i analitičke metode određivanja“.

Prijavljeni kandidat u svojstvu predavača je:

  • Dr. sc. Snežana Jovičić, koja  će svoje izlaganje početi u 12 časova.  

pred Komisijom u sastavu:

  • Prof.  dr. sc. Nataša Bogavac - Stanojević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
  • Prof. dr. sc. Aleksandra Topić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  • Prof. dr. sc. Ljudmila Nagorni – Obradović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski  fakultet

Pristupno predavanje je javno.