Odbrana doktorske disertacije (Strahinja Stevanović)

Obaveštavamo naučnu i stručnu javnost da će kandidat mast.hem. Strahinja Stevanović, braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom: 

In silico selekcija i in vitro ispitivanja prirodnih i sintetskih inhibitora rasta parazita Leishmania spp. 

Javna odbrana je zakazana za petak 25.03.2022. godine u 11 časova u  Svečanoj sali,

na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr sci. Sanja Glišić, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu – Institut za nuklearne nauke „Vinča“
  2. Dr sci. Brankica Filipić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Dr sci. Vladimir Dobričić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet